แจ้งปัญหาการใช้งานคลิกที่นี่

Google For Education คืออะไร ?

Google For Education คือ บริการโซลูชันเพื่อสถานศึกษา ของ Google ซึ่งประกอบด้วยอีเมล ปฏิทิน และการแชทผ่าน Google Apps for Education ซึ่งใช้ในการสื่อสาร และการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ ภายใต้โดเมนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 (@korat2.go.th) นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถเข้าถึงบริการเสริมอื่นๆ อีกมากมายของ Google ได้อีกด้วย

สมัครได้อย่างไร ?

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 สามารถตรวจสอบสิทธิและสมัครใช้งานอีเมล์และบริการอื่นๆ จาก Google for Education ได้ผ่านระบบ ตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนใช้งาน โดยใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อตรวจสอบข้อมูลและอนุมัติการใช้งานภายใน 48 ชั่วโมง โดยสามารถดูรายการอนุมัติได้ผ่านระบบ ตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนใช้งาน

 

รายการอนุมัติ 10 รายการล่าสุด

ที่
ชื่อ-สกุล
อีเมล์
ตำแหน่ง
โรงเรียน/สังกัด
อนุมัติเมื่อ
1 นายอารมย์ นิตย์ด่านกลาง
arom.ni@korat2.go.th
ครู
บ้านทรัพย์เจริญ
14 พ.ย. 2565 10:24:29
2 นางสมจิตร เจริญศิริ
somjit.ch@korat2.go.th
ครู
บ้านทรัพย์เจริญ
14 พ.ย. 2565 10:22:40
3 นางยิ่งรัก คนรู้
yingrak.kh@korat2.go.th
ครู
บ้านหนองโพดเพชรพิทยา
9 พ.ย. 2565 12:03:01
4 นายชัยยศ อุทัยรัตน์
chaiyot.ut@korat2.go.th
ครู
บ้านหนองโพดเพชรพิทยา
9 พ.ย. 2565 11:56:39
5 นายครรชิต ชำนิประโคน
kunchit.ch@korat2.go.th
ครู
บ้านหนองบุนนาก
8 พ.ย. 2565 16:21:51
6 นายปาณัฐ สุวิทยศักดิ์
panut.su@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
บ้านหนองไผ่
8 พ.ย. 2565 10:00:03
7 นางสาวพรวิณี พิเนตร
pornwinee.ph@korat2.go.th
ครู
วัดหนองนา
3 พ.ย. 2565 13:41:02
8 นางสาวปฐมาวดี นิยาทองหลาง
pathamawadee.ni@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
จักราชราษฎร์สามัคคี
27 ต.ค. 2565 08:59:57
9 นางสาวภัสรา ตุ้มสูงเนิน
patsara.tu@korat2.go.th
ครู
จักราชราษฎร์สามัคคี
27 ต.ค. 2565 08:58:53
10 นางสาวมรรริตา ยอดทองหลาง
manrita.yo@korat2.go.th
เจ้าพนักงานธุรการ
26 ต.ค. 2565 15:47:37