แจ้งปัญหาการใช้งานคลิกที่นี่

Google For Education คืออะไร ?

Google For Education คือ บริการโซลูชันเพื่อสถานศึกษา ของ Google ซึ่งประกอบด้วยอีเมล ปฏิทิน และการแชทผ่าน Google Apps for Education ซึ่งใช้ในการสื่อสาร และการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ ภายใต้โดเมนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 (@korat2.go.th) นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถเข้าถึงบริการเสริมอื่นๆ อีกมากมายของ Google ได้อีกด้วย

สมัครได้อย่างไร ?

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 สามารถตรวจสอบสิทธิและสมัครใช้งานอีเมล์และบริการอื่นๆ จาก Google for Education ได้ผ่านระบบ ตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนใช้งาน โดยใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อตรวจสอบข้อมูลและอนุมัติการใช้งานภายใน 48 ชั่วโมง โดยสามารถดูรายการอนุมัติได้ผ่านระบบ ตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนใช้งาน

 

รายการอนุมัติ 10 รายการล่าสุด

ที่
ชื่อ-สกุล
อีเมล์
ตำแหน่ง
โรงเรียน/สังกัด
อนุมัติเมื่อ
1 นางสาวพิมพ์ชยา วาระโก
pimchaya.wa@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
บ้านพระนารายณ์
2 มี.ค. 2566 14:24:01
2 นางสาวนุชจรีย์ โข่พิมาย
nootcharee.ko@korat2.go.th
ครู
บ้านพระนารายณ์
14 ก.พ. 2566 08:29:59
3 นางสาวพรนภัส ตรงอาชาจิตร
pornnapat.th@korat2.go.th
ครู
บ้านหนองเสาเดียว
27 ม.ค. 2566 15:09:48
4 นางสาววิชุดา ริมไธสง
wichuda.ri@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
บ้านทองหลาง
25 ม.ค. 2566 10:34:50
5 นางสาววิลาวรรณ เสนนอก
wilawan.se@korat2.go.th
ครู
บ้านหนองบุนนาก
24 ม.ค. 2566 08:37:22
6 นางสาวสุพิชฌาย์ รักษาทรัพย์
supitcha.ra@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
เพชรมาตุคลา
23 ม.ค. 2566 08:30:33
7 นายชนะภูมิ ศรีสิงห์
chanaphum.sr@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
บ้านพระนารายณ์
23 ม.ค. 2566 08:28:57
8 นางสาววิมลสิริ นิยันตัง
wimonsiri.ni@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
เพชรมาตุคลา
17 ม.ค. 2566 10:38:02
9 นางสาวหยาดพิรุณ หนุนกระโทก
yadpiroon.nu@korat2.go.th
ครู
เพชรมาตุคลา
17 ม.ค. 2566 08:50:25
10 นางรุ่งระพี ฤทธิเดช
rungrapee.ri@korat2.go.th
ครู
อรพิมพ์วิทยา
10 ม.ค. 2566 14:49:59