แจ้งปัญหาการใช้งานคลิกที่นี่

Google For Education คืออะไร ?

Google For Education คือ บริการโซลูชันเพื่อสถานศึกษา ของ Google ซึ่งประกอบด้วยอีเมล ปฏิทิน และการแชทผ่าน Google Apps for Education ซึ่งใช้ในการสื่อสาร และการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ ภายใต้โดเมนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 (@korat2.go.th) นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถเข้าถึงบริการเสริมอื่นๆ อีกมากมายของ Google ได้อีกด้วย

สมัครได้อย่างไร ?

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 สามารถตรวจสอบสิทธิและสมัครใช้งานอีเมล์และบริการอื่นๆ จาก Google for Education ได้ผ่านระบบ ตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนใช้งาน โดยใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อตรวจสอบข้อมูลและอนุมัติการใช้งานภายใน 48 ชั่วโมง โดยสามารถดูรายการอนุมัติได้ผ่านระบบ ตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนใช้งาน

 

รายการอนุมัติ 10 รายการล่าสุด

ที่
ชื่อ-สกุล
อีเมล์
ตำแหน่ง
โรงเรียน/สังกัด
อนุมัติเมื่อ
1 นางสาวจรัญญา มาสาซ้าย
jaranya.ma@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
บ้านหนองไม้ไผ่
28 ส.ค. 2566 11:01:31
2 นางสาวปัทมา มิถานนท์
pathama.mi@korat2.go.th
ครู
บ้านโนนตาพรม
28 ส.ค. 2566 11:00:47
3 นายวรัญญู จีบโพธิ์
waranyoo.je@korat2.go.th
ครู
บ้านโนนตาพรม
28 ส.ค. 2566 10:59:57
4 นายสัตยา ชัยดิษฐ์
sattaya.ch@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
บ้านละลม
28 ส.ค. 2566 10:59:05
5 นางสาวมาลี บ่อพิมาย
malee.bo@korat2.go.th
ครู
บ้านสว่างวิทยา
28 ส.ค. 2566 10:58:04
6 นายปัญญาณัฏฐ์ ณัธญาธรนินน์
panyanat.na@korat2.go.th
ครู
บ้านพระนารายณ์
20 ก.ค. 2566 08:26:57
7 นางขนิษฐา จันทราช
kanittha.ja@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
บ้านพระนารายณ์
20 ก.ค. 2566 08:26:18
8 นางสาวศรัณญา แสงดี
saranya.sa@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
บ้านพระนารายณ์
20 ก.ค. 2566 08:25:43
9 นางสาวษศิปภา ชมพุฒ
sasiprapa.ch@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
บ้านพระนารายณ์
20 ก.ค. 2566 08:24:54
10 นายเกียรติศักดิ์ พืชทองหลาง
kiattisak.ph@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
บ้านพระนารายณ์
20 ก.ค. 2566 08:24:10