แจ้งปัญหาการใช้งานคลิกที่นี่

Google For Education คืออะไร ?

Google For Education คือ บริการโซลูชันเพื่อสถานศึกษา ของ Google ซึ่งประกอบด้วยอีเมล ปฏิทิน และการแชทผ่าน Google Apps for Education ซึ่งใช้ในการสื่อสาร และการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ ภายใต้โดเมนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 (@korat2.go.th) นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถเข้าถึงบริการเสริมอื่นๆ อีกมากมายของ Google ได้อีกด้วย

สมัครได้อย่างไร ?

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 สามารถตรวจสอบสิทธิและสมัครใช้งานอีเมล์และบริการอื่นๆ จาก Google for Education ได้ผ่านระบบ ตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนใช้งาน โดยใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อตรวจสอบข้อมูลและอนุมัติการใช้งานภายใน 48 ชั่วโมง โดยสามารถดูรายการอนุมัติได้ผ่านระบบ ตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนใช้งาน

 

รายการอนุมัติ 10 รายการล่าสุด

ที่
ชื่อ-สกุล
อีเมล์
ตำแหน่ง
โรงเรียน/สังกัด
อนุมัติเมื่อ
1 นางสาวจารุพักตร์ สีลา
jarupak.se@korat2.go.th
ครู
บ้านพระ
21 ก.พ. 2567 09:14:04
2 นายสิทธิพล รักษา
sitthiphon.ra@korat2.go.th
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เทียมนครวิทยา
21 ก.พ. 2567 09:13:42
3 นางสาวอมรรัตน์ บุญเชิญ
amornrat.bo@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
บ้านหนองตะไก้
21 ก.พ. 2567 09:12:14
4 นางสาวศิริกัญจนา นาศรี
sirikunjana.na@korat2.go.th
ครู
ชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา
30 ม.ค. 2567 10:20:59
5 นายศุภพร อินทรสุวรรณ
supaporn.in@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
บ้านท่าอ่าง
24 ม.ค. 2567 14:39:24
6 นางชัชฎาภรณ์ ชัยเสนา
chatchadaporn.ch@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
บ้านลุงเขว้า
19 ม.ค. 2567 15:46:50
7 นางสาวณัฐธิดา แฉกกระโทก
natthida.ch@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
บ้านตะแกรง
19 ม.ค. 2567 15:45:36
8 นางสาววิไลพร หล่าเพีย
wilaiphon.la@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
จักราชราษฎร์สามัคคี
19 ม.ค. 2567 15:43:58
9 นางสาวสายฝน ชาติมนตรี
saifon.ch@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
บ้านหนองบุนนาก
19 ม.ค. 2567 15:42:52
10 นายสุวพิชญ์ สาพิโต
suwapit.sa@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
บ้านโนนพะไล
19 ม.ค. 2567 15:41:48