แจ้งปัญหาการใช้งานคลิกที่นี่

Google For Education คืออะไร ?

Google For Education คือ บริการโซลูชันเพื่อสถานศึกษา ของ Google ซึ่งประกอบด้วยอีเมล ปฏิทิน และการแชทผ่าน Google Apps for Education ซึ่งใช้ในการสื่อสาร และการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ ภายใต้โดเมนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 (@korat2.go.th) นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถเข้าถึงบริการเสริมอื่นๆ อีกมากมายของ Google ได้อีกด้วย

สมัครได้อย่างไร ?

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 สามารถตรวจสอบสิทธิและสมัครใช้งานอีเมล์และบริการอื่นๆ จาก Google for Education ได้ผ่านระบบ ตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนใช้งาน โดยใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อตรวจสอบข้อมูลและอนุมัติการใช้งานภายใน 48 ชั่วโมง โดยสามารถดูรายการอนุมัติได้ผ่านระบบ ตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนใช้งาน

 

รายการอนุมัติ 10 รายการล่าสุด

ที่
ชื่อ-สกุล
อีเมล์
ตำแหน่ง
โรงเรียน/สังกัด
อนุมัติเมื่อ
1 นางสุภาพร ธรรมธุระ
supaphon.th@korat2.go.th
ครู
บ้านหนองม่วงหวาน
26 มิ.ย. 2567 07:54:09
2 นางสาวบุญนาค มีทอง
boonnak.me@korat2.go.th
ครู
บ้านหินโคน
19 มิ.ย. 2567 08:52:20
3 นางสาวสุภารัตน์ ภู่ดำรงค์
suparat.pu@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
บ้านหนองไม้ไผ่
19 มิ.ย. 2567 08:51:13
4 นายกิตติภพ ประหยัด
kittiphop.pr@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
บ้านหินโคน
19 มิ.ย. 2567 08:50:14
5 นางสาวชญาดา ศรีโสภณ
chayada.sr@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
ชุมชนดอนไพล
19 มิ.ย. 2567 08:49:20
6 นายประสิทธิ์ เดชครอง
prasit.de@korat2.go.th
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ชุมชนวัดรวง
13 มิ.ย. 2567 07:49:38
7 นางจิตราภรณ์ สุขบงกช
jitraporn.su@korat2.go.th
ครู
บ้านปอพราน
13 มิ.ย. 2567 07:48:53
8 นางสาววาสนา ทิพย์พรมราช
watsana.th@korat2.go.th
ครู
บ้านสารภี
13 มิ.ย. 2567 07:48:06
9 นายศตวรรษ ครองหนองขาม
suttawat.kr@korat2.go.th
ครู
วัดหนองนา
13 มิ.ย. 2567 07:47:22
10 นายปุณณรัตน์ ธำรงพัฒนารักษ์
poonnarat.th@korat2.go.th
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ชุมชนสว่างวิทยา
13 มิ.ย. 2567 07:46:20