แจ้งปัญหาการใช้งานคลิกที่นี่

สำหรับเจ้าหน้าที่
AMSS User
AMSS Password
 
Note: สถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถเข้าใช้งานระบบโดยใช้ User และ Password เดียวกับระบบ AMSS++