แจ้งปัญหาการใช้งานคลิกที่นี่

ข้อกำหนดการใช้งาน

  • เจ้าของบัญชีมีหน้าที่รับผิดชอบในบัญชีของตนเอง ต้องไม่อนุญาตให้ผู้อื่นร่วมใช้บัญชี และมีหน้าที่ต้องรักษารหัสผ่านเป็นความลับเฉพาะตน รวมทั้งระมัดระวังมิให้ผู้อื่นลักลอบใช้บัญชีของตน มิฉะนั้นผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำอื่นใดจากการใช้งานภายใต้บัญชีของตนเอง
  • ผู้ใช้ต้องทำการเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นประจำอย่างน้อยทุก 180 วัน
  • การใช้บัญชีเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 และ พรบ.คอมพิวเตอร์ 2550

การใช้งาน

  • ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับอีเมล์และใช้บริการต่างๆ จาก Google for Education ภายใต้อีเมล์ user@korat2.go.th และรหัสผ่านในการเข้าใช้งานครั้งแรกเป็นหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 8 หลักสุดท้าย
  • เข้าใช้งานอีเมล์ได้ที่ mail.korat2.go.th หรือ mail.google.com
  • การใช้งาน Google Drive ได้ไม่จำกัดพื้นที่ (สามารถใช้ Google file stream ซึ่งจะไม่เปลืองพื้นที่ฮาร์ดดิสก์)