แจ้งปัญหาการใช้งานคลิกที่นี่

Google For Education คืออะไร ?

Google For Education คือ บริการโซลูชันเพื่อสถานศึกษา ของ Google ซึ่งประกอบด้วยอีเมล ปฏิทิน และการแชทผ่าน Google Apps for Education ซึ่งใช้ในการสื่อสาร และการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ ภายใต้โดเมนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 (@korat2.go.th) นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถเข้าถึงบริการเสริมอื่นๆ อีกมากมายของ Google ได้อีกด้วย

สมัครได้อย่างไร ?

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 สามารถตรวจสอบสิทธิและสมัครใช้งานอีเมล์และบริการอื่นๆ จาก Google for Education ได้ผ่านระบบ ตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนใช้งาน โดยใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อตรวจสอบข้อมูลและอนุมัติการใช้งานภายใน 48 ชั่วโมง โดยสามารถดูรายการอนุมัติได้ผ่านระบบ ตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนใช้งาน

 

รายการอนุมัติ 10 รายการล่าสุด

ที่
ชื่อ-สกุล
อีเมล์
ตำแหน่ง
โรงเรียน/สังกัด
อนุมัติเมื่อ
1 น.ส.พิชญากาญจน์ นวชีวพัฒน์
phitchayakan.na@korat2.go.th
ครู
บ้านหนองสะแก
15 พ.ย. 2564 15:15:34
2 น.ส.นภัทร รัตนวรรณ
ืืnaphat.ra@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
บ้านหนองเสาเดียว
15 พ.ย. 2564 15:14:37
3 นางปัทมา พงษ์สีดา
pattama.po@korat2.go.th
ครู
บ้านหนองขาม
15 พ.ย. 2564 15:13:46
4 น.ส.พรกนก พิลาศรี
phonkanok.pi@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
จักราชราษฎร์สามัคคี
15 พ.ย. 2564 15:12:53
5 น.ส.วิภาวี ชูนาม
wipavee.ch@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
จักราชราษฎร์สามัคคี
15 พ.ย. 2564 15:11:51
6 น.ส.วิยะกานต์ ยะปะเพ
wiyakan.ya@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
บ้านตูม
15 พ.ย. 2564 15:10:30
7 น.ส.อุไรรัตน์ บุญเรือง
urairat.bo@korat2.go.th
ครู
วัดหนองนกคุ่ม
15 พ.ย. 2564 15:08:39
8 นางกฤชภร แก้วประเสริฐ
kritchaporn.ka@korat2.go.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านดอนพราหมณ์
15 พ.ย. 2564 15:01:12
9 น.ส.นัยย์เนตร นามสวัสดิ์
nainet.na@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
บ้านสารภี
21 ก.ย. 2564 13:00:50
10 น.ส.ศศมล สุริพล
sasamol.su@korat2.go.th
ครู
บ้านสารภี
21 ก.ย. 2564 12:59:29