แจ้งปัญหาการใช้งานคลิกที่นี่

Google For Education คืออะไร ?

Google For Education คือ บริการโซลูชันเพื่อสถานศึกษา ของ Google ซึ่งประกอบด้วยอีเมล ปฏิทิน และการแชทผ่าน Google Apps for Education ซึ่งใช้ในการสื่อสาร และการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ ภายใต้โดเมนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 (@korat2.go.th) นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถเข้าถึงบริการเสริมอื่นๆ อีกมากมายของ Google ได้อีกด้วย

สมัครได้อย่างไร ?

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 สามารถตรวจสอบสิทธิและสมัครใช้งานอีเมล์และบริการอื่นๆ จาก Google for Education ได้ผ่านระบบ ตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนใช้งาน โดยใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อตรวจสอบข้อมูลและอนุมัติการใช้งานภายใน 48 ชั่วโมง โดยสามารถดูรายการอนุมัติได้ผ่านระบบ ตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนใช้งาน

 

รายการอนุมัติ 10 รายการล่าสุด

ที่
ชื่อ-สกุล
อีเมล์
ตำแหน่ง
โรงเรียน/สังกัด
อนุมัติเมื่อ
1 นายสงกรานต์ สร้อยบัว
songkran.so@korat2.go.th
ครู
จักราชราษฎร์สามัคคี
2 เม.ย. 2564 11:04:45
2 นางวนิดา พลโลหะ
wanida.poll@korat2.go.th
ครู
จักราชราษฎร์สามัคคี
18 มี.ค. 2564 16:36:25
3 น.ส.เตือนใจ กรุยกระโทก
teunjai.kr@korat2.go.th
ครู
โชคชัยพรหมบุตรบริหาร
18 มี.ค. 2564 15:32:16
4 นายชัชวาล แนบสนิทวงศ์
chatchaval.na@korat2.go.th
ครู
บ้านหนองกระทุ่ม
18 มี.ค. 2564 15:21:56
5 น.ส.นันทิดา พวงกระโทก
nuntida.ph@korat2.go.th
ครู
ชลประทานนาตลิ่งชัน
18 มี.ค. 2564 15:19:12
6 น.ส.หนึ่งพธู ขามาลา
neongpatoo.ka@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
จักราชราษฎร์สามัคคี
18 มี.ค. 2564 12:54:51
7 น.ส.พักตร์วิภา บุญประสิทธิ์
pakvipa.bo@korat2.go.th
ครู
จักราชราษฎร์สามัคคี
8 มี.ค. 2564 16:13:48
8 นายวิจิตร สินมาก
vijit.si@korat2.go.th
ครู
เสมาอุปถัมภ์
8 มี.ค. 2564 16:12:58
9 น.ส.สุกัญญา ศรีสันต์
suganya.sr@korat2.go.th
ครู
จักราชราษฎร์สามัคคี
8 มี.ค. 2564 16:12:18
10 นางพจนา สินมาก
potchana.si@korat2.go.th
ครู
จักราชราษฎร์สามัคคี
8 มี.ค. 2564 16:11:35