แจ้งปัญหาการใช้งานคลิกที่นี่

Google For Education คืออะไร ?

Google For Education คือ บริการโซลูชันเพื่อสถานศึกษา ของ Google ซึ่งประกอบด้วยอีเมล ปฏิทิน และการแชทผ่าน Google Apps for Education ซึ่งใช้ในการสื่อสาร และการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ ภายใต้โดเมนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 (@korat2.go.th) นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถเข้าถึงบริการเสริมอื่นๆ อีกมากมายของ Google ได้อีกด้วย

สมัครได้อย่างไร ?

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 สามารถตรวจสอบสิทธิและสมัครใช้งานอีเมล์และบริการอื่นๆ จาก Google for Education ได้ผ่านระบบ ตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนใช้งาน โดยใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อตรวจสอบข้อมูลและอนุมัติการใช้งานภายใน 48 ชั่วโมง โดยสามารถดูรายการอนุมัติได้ผ่านระบบ ตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนใช้งาน

 

รายการอนุมัติ 10 รายการล่าสุด

ที่
ชื่อ-สกุล
อีเมล์
ตำแหน่ง
โรงเรียน/สังกัด
อนุมัติเมื่อ
1 น.ส.อุไรพร โสภาคำ
uraiporn.so@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
บ้านพระพุทธ
30 มิ.ย. 2564 11:33:37
2 นางลาวัลย์ วงศ์ธรรม
lawan.wo@korat2.go.th
ครู
บ้านละลม
30 มิ.ย. 2564 11:32:38
3 น.ส.กัญญารัตน์ กลิ่นกระโทก
kanyarat.kl@korat2.go.th
ครู
บ้านกอกวิทยา
16 มิ.ย. 2564 12:57:11
4 นางขวัญสกุล จันทร์วิเศษ
khwansakun.ch@korat2.go.th
ครู
บ้านพระพุทธ
16 มิ.ย. 2564 11:01:25
5 น.ส.มัณฑนา ขนายกลาง
manthana.kh@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
บ้านหนองไผ่
16 มิ.ย. 2564 10:59:27
6 นายสมชาย จีบโพธิ์
somchai.je@korat2.go.th
ครู
บ้านกรูด
16 มิ.ย. 2564 10:57:33
7 นายณรงค์ภักดี ยะไวย์
narongpakdee.ya@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
บ้านกรูด
16 มิ.ย. 2564 10:55:06
8 น.ส.นลินี ปัสตัน
nalinee.pu@korat2.go.th
ครู
บ้านดะแลง
16 มิ.ย. 2564 10:51:10
9 นายบัญชา จีนดอน
buncha.je@korat2.go.th
ครู
บ้านดอนพราหมณ์
16 มิ.ย. 2564 09:23:45
10 น.ส.มยุรา เนียนกระโทก
mayura.ni@korat2.go.th
ครู
บ้านหนองยาง
24 พ.ค. 2564 09:58:54