แจ้งปัญหาการใช้งานคลิกที่นี่

Google For Education คืออะไร ?

Google For Education คือ บริการโซลูชันเพื่อสถานศึกษา ของ Google ซึ่งประกอบด้วยอีเมล ปฏิทิน และการแชทผ่าน Google Apps for Education ซึ่งใช้ในการสื่อสาร และการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ ภายใต้โดเมนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 (@korat2.go.th) นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถเข้าถึงบริการเสริมอื่นๆ อีกมากมายของ Google ได้อีกด้วย

สมัครได้อย่างไร ?

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 สามารถตรวจสอบสิทธิและสมัครใช้งานอีเมล์และบริการอื่นๆ จาก Google for Education ได้ผ่านระบบ ตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนใช้งาน โดยใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อตรวจสอบข้อมูลและอนุมัติการใช้งานภายใน 48 ชั่วโมง โดยสามารถดูรายการอนุมัติได้ผ่านระบบ ตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนใช้งาน

 

รายการอนุมัติ 10 รายการล่าสุด

ที่
ชื่อ-สกุล
อีเมล์
ตำแหน่ง
โรงเรียน/สังกัด
อนุมัติเมื่อ
1 น.ส.นัยย์เนตร นามสวัสดิ์
nainet.na@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
บ้านสารภี
21 ก.ย. 2564 13:00:50
2 น.ส.ศศมล สุริพล
sasamol.su@korat2.go.th
ครู
บ้านสารภี
21 ก.ย. 2564 12:59:29
3 นายวิชาญ เฟืองสกุลโรจน์
wichan.fu@korat2.go.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองกก
21 ก.ย. 2564 12:57:56
4 น.ส.กาญจนา โก้กระโทก
kanjana.ko@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
บ้านโนนปอแดง
31 ส.ค. 2564 15:36:50
5 น.ส.จันทิรา แปรนุ่น
chanthira.pr@korat2.go.th
ครู
บ้านปอพราน
3 ส.ค. 2564 12:54:38
6 นางจิราภรณ์ ประภาสโนบล
jirapron.pr@korat2.go.th
ครู
บ้านปอพราน
3 ส.ค. 2564 12:53:55
7 นายศุภฤกษ์ ทองศรี
supharoek.th@korat2.go.th
ครู
บ้านหนองม่วงหวาน
3 ส.ค. 2564 12:52:15
8 น.ส.ทรายแก้ว วิเชียรรัตน์
saikaew.wi@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
บ้านหนองสะแก
27 ก.ค. 2564 18:42:02
9 น.ส.กมลวรรณ จันทรจิต
kamonwan.ja@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
บ้านหนองสะแก
27 ก.ค. 2564 18:41:15
10 นายอนุวัฒน์ สุทธิวงศ์
anuwat.su@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
บ้านหนองสะแก
27 ก.ค. 2564 18:38:37