แจ้งปัญหาการใช้งานคลิกที่นี่

Google For Education คืออะไร ?

Google For Education คือ บริการโซลูชันเพื่อสถานศึกษา ของ Google ซึ่งประกอบด้วยอีเมล ปฏิทิน และการแชทผ่าน Google Apps for Education ซึ่งใช้ในการสื่อสาร และการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ ภายใต้โดเมนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 (@korat2.go.th) นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถเข้าถึงบริการเสริมอื่นๆ อีกมากมายของ Google ได้อีกด้วย

สมัครได้อย่างไร ?

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 สามารถตรวจสอบสิทธิและสมัครใช้งานอีเมล์และบริการอื่นๆ จาก Google for Education ได้ผ่านระบบ ตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนใช้งาน โดยใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อตรวจสอบข้อมูลและอนุมัติการใช้งานภายใน 48 ชั่วโมง โดยสามารถดูรายการอนุมัติได้ผ่านระบบ ตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนใช้งาน

 

รายการอนุมัติ 10 รายการล่าสุด

ที่
ชื่อ-สกุล
อีเมล์
ตำแหน่ง
โรงเรียน/สังกัด
อนุมัติเมื่อ
1 นางสาววิรินญา ยางกลาง
wirinya.ya@korat2.go.th
ครู
วัดกุดสวาย
17 ส.ค. 2565 09:03:42
2 นางสาวลำพันธ์ ลาภทวี
lumpan.la@korat2.go.th
ครู
ชลประทานบ้านกอโจด
17 ส.ค. 2565 09:02:34
3 นางโสภาวรรณ สุดเฉลียว
sopawan.su@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
ชุมชนดอนไพล
16 ส.ค. 2565 13:46:37
4 นางสาวนิภาพร อินละคร
nipaporn.in@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
ชุมชนดอนไพล
16 ส.ค. 2565 13:45:43
5 นางสาวศิลป์ศรุตา ภูนิทาน
silsaruta.pu@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
ชลประทานบ้านกอโจด
16 ส.ค. 2565 13:44:53
6 นายวิรัตน์ โฉมจังหรีด
wirat.ch@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
ชลประทานบ้านกอโจด
16 ส.ค. 2565 10:22:10
7 นางสาวนัทวรรณ บุญพา
natthawan.bo@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
ชลประทานบ้านกอโจด
16 ส.ค. 2565 10:21:13
8 นางสาวสุนิสา หลงทิพย์
sunisa.lo@korat2.go.th
ครู
ชลประทานบ้านกอโจด
16 ส.ค. 2565 10:20:20
9 นางสาวจิราวรรณ ผิวบัวเผื่อน
jirawan.pi@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
บ้านหนองยาง
15 ส.ค. 2565 14:40:44
10 นางสาววนัสนันท์ พรานุสร
wanasanan.pr@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
บ้านหนองจระเข้หิน
15 ส.ค. 2565 14:39:46