แจ้งปัญหาการใช้งานคลิกที่นี่

Google For Education คืออะไร ?

Google For Education คือ บริการโซลูชันเพื่อสถานศึกษา ของ Google ซึ่งประกอบด้วยอีเมล ปฏิทิน และการแชทผ่าน Google Apps for Education ซึ่งใช้ในการสื่อสาร และการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ ภายใต้โดเมนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 (@korat2.go.th) นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถเข้าถึงบริการเสริมอื่นๆ อีกมากมายของ Google ได้อีกด้วย

สมัครได้อย่างไร ?

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 สามารถตรวจสอบสิทธิและสมัครใช้งานอีเมล์และบริการอื่นๆ จาก Google for Education ได้ผ่านระบบ ตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนใช้งาน โดยใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อตรวจสอบข้อมูลและอนุมัติการใช้งานภายใน 48 ชั่วโมง โดยสามารถดูรายการอนุมัติได้ผ่านระบบ ตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนใช้งาน

 

รายการอนุมัติ 10 รายการล่าสุด

ที่
ชื่อ-สกุล
อีเมล์
ตำแหน่ง
โรงเรียน/สังกัด
อนุมัติเมื่อ
1 นายอนุชิต ป่วงกระโทก
anuchit.pa@korat2.go.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองไม้ไผ่
6 ส.ค. 2563 13:15:08
2 น.ส.จิราวรรณ ทินกระโทก
jirawan.ti@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
บ้านหนองไม้ไผ่
6 ส.ค. 2563 12:07:22
3 นายสุรินทร์ สุวะเสน
surin.su@korat2.go.th
ครู
บ้านหนองไม้ไผ่
6 ส.ค. 2563 12:06:36
4 น.ส.ชุตินันท์ พันธุรักษ์
chutinan.ph@korat2.go.th
นักทรัพยากรบุคคล
สพป. นครราชสีมา เขต 2
3 ส.ค. 2563 15:40:05
5 นายแสงสว่าง เข็มทิพย์
saengswang.kh@korat2.go.th
ครู
บ้านพระพุทธ
3 ส.ค. 2563 15:39:19
6 นายวชิรโชติ สำรวมจิต
wachirachot.sa@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
บ้านหนองกก
22 ก.ค. 2563 14:13:37
7 น.ส.ภัทร์พิชชา ศรีเทพ
phatphitcha.sr@korat2.go.th
ครู
ชุมชนสว่างวิทยา
22 ก.ค. 2563 14:12:50
8 นายนวพล การค้า
nawapol.ka@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
ชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา
22 ก.ค. 2563 14:12:03
9 นายอนุวัตน์ วิวัตรชัย
anuwat.wi@korat2.go.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน
รักชาติประชาบำรุง
22 ก.ค. 2563 14:10:54
10 นางวรลักษณ์ หาญโก่ย
woraluck.ha@korat2.go.th
ครู
บ้านห้วยแคน
16 ก.ค. 2563 13:55:19