แจ้งปัญหาการใช้งานคลิกที่นี่

Google For Education คืออะไร ?

Google For Education คือ บริการโซลูชันเพื่อสถานศึกษา ของ Google ซึ่งประกอบด้วยอีเมล ปฏิทิน และการแชทผ่าน Google Apps for Education ซึ่งใช้ในการสื่อสาร และการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ ภายใต้โดเมนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 (@korat2.go.th) นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถเข้าถึงบริการเสริมอื่นๆ อีกมากมายของ Google ได้อีกด้วย

สมัครได้อย่างไร ?

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 สามารถตรวจสอบสิทธิและสมัครใช้งานอีเมล์และบริการอื่นๆ จาก Google for Education ได้ผ่านระบบ ตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนใช้งาน โดยใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อตรวจสอบข้อมูลและอนุมัติการใช้งานภายใน 48 ชั่วโมง โดยสามารถดูรายการอนุมัติได้ผ่านระบบ ตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนใช้งาน

 

รายการอนุมัติ 10 รายการล่าสุด

ที่
ชื่อ-สกุล
อีเมล์
ตำแหน่ง
โรงเรียน/สังกัด
อนุมัติเมื่อ
1 นายภานุวัฒน์ สมบัติ
phanuwat.so@korat2.go.th
นิติกร
สพป. นครราชสีมา เขต 2
5 ก.พ. 2564 10:12:12
2 น.ส.รัชนีวรรณ คงเป็นนิจ
ratchaneewan.kh@korat2.go.th
ศึกษานิเทศก์
สพป. นครราชสีมา เขต 2
5 ก.พ. 2564 10:11:12
3 นางศิริวรรณ ทองสิงห์
siriwan.th@korat2.go.th
นักวิชาการเงินและบัญชี
สพป. นครราชสีมา เขต 2
2 ก.พ. 2564 13:14:35
4 น.ส.อรพินท์ สว่างเรียน
aurapin.sa@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
บ้านบิง
22 ม.ค. 2564 14:29:08
5 น.ส.วนิดา มีเพ็ชร
wanida.me@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
อนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
22 ม.ค. 2564 14:27:56
6 น.ส.อรชญารัตน์ รัชตะวราเศรษฐ์
ornchayarat.ra@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
บ้านสวนหอม
22 ม.ค. 2564 14:26:42
7 น.ส.อมรรัตน์ สาครรัมย์
amornrat.sa@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
บ้านสวนหอม
22 ม.ค. 2564 14:23:15
8 นายเสรี คำนันดา
seri.ku@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
บ้านสวนหอม
22 ม.ค. 2564 14:21:45
9 นายฐิถิศักดิ์ เพิ่มพูน
thithisak.pe@korat2.go.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดสลักได
22 ม.ค. 2564 11:43:17
10 นางปาริชาติ ทิศกระโทก
parichat.ti@korat2.go.th
ครู
บ้านหนองแมว
15 ธ.ค. 2563 09:27:15